Chi tiết sản phẩm >> Dùi Cui Điện G8

  • Dùi Cui Điện G8

• Nguồn pin : 2 pin 9V, Pin kiềm

 Điện thế : 750KV

 Dòng ra : 50 umA

 Chất liệu: nhựa hỗn hợp PC

 Kích thước : 210 x 68 x 37.5 mm

 Trọng lượng : 270g

 Xuất xứ : Taiwan

 Bao gồm : Bao da để đeo và bảo vệ thiết bị


• Nguồn pin : 2 pin 9V, Pin kiềm

• Điện thế : 750KV

• Dòng ra : 50 umA

• Chất liệu: nhựa hỗn hợp PC

• Kích thước : 210 x 68 x 37.5 mm

• Trọng lượng : 270g

• Xuất xứ : Taiwan

• Bao gồm : Bao da để đeo và bảo vệ thiết bị