Chi tiết sản phẩm >> Lá Chắn Điện

  • Lá Chắn Điện

• Khối Lượng : 3.0 ÷ 5.0 kg

• Kích Thước 

 + Chiều dài: 800 ÷ 1200 mm

 + Chiều rộng: 500 ÷ 700 mm

 + Chiều dày: 3.0 ÷ 5.0 mm

• Phần Tấm Chắn :

 + Độ bền uốn : ≥ 110 Mpa

 + Độ bền kéo : ≥ 75 Mpa

 + Độ bền va đập: ≥ 110 kj/m2

 + Điện trở cách điện : ≥ 5.0 GΩ

 + Hệ số truyền sáng : ≥ 75%

• Phần Điện 

 + Nguồn cấp: 9 ± 5% VDC

 + Điện áp xung cực đại : 50 - 100 kV

 + Dòng cao áp : ≤ 3.5mA

 + Thời gian cao áp liên tục : ≥ 15 phút

• Xuất xứ : BCA - Việt Nam

• Khối Lượng : 3.0 ÷ 5.0 kg

• Kích Thước 

 + Chiều dài: 800 ÷ 1200 mm

 + Chiều rộng: 500 ÷ 700 mm

 + Chiều dày: 3.0 ÷ 5.0 mm

• Phần Tấm Chắn :

 + Độ bền uốn : ≥ 110 Mpa

 + Độ bền kéo : ≥ 75 Mpa

 + Độ bền va đập: ≥ 110 kj/m2

 + Điện trở cách điện : ≥ 5.0 GΩ

 + Hệ số truyền sáng : ≥ 75%

• Phần Điện 

 + Nguồn cấp: 9+-5% VDC

 + Điện áp xung cực đại : 50 - 100 kV

 + Dòng cao áp : ≤  3.5mA

 + Thời gian cao áp liên tục : ≥ 15 phút

• Xuất xứ : BCA - Việt Nam