Hỗ trợ

Kiểm định

   Thiết bị đo sử dụng trong việc kiểm tra tốc độ, nồng độ cồn, tải trọng đều có thời hạn Kiểm định nhất định (1 năm) và phải được kiểm định lại sau khi hết thời hạn Kiểm định tại Viện Đo Lường Việt Nam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

   

   Khi thiết bị đo của bạn hết hạn kiểm định trên Tem, thiết bị sẽ không được sử dụng để thực thi pháp luật. Hãy gửi thiết bị của bạn cho chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ kiểm tra, căn chỉnh và hiệu chỉnh thiết bị của bạn trước khi chuyển sang Viện Đo lường kiểm định cho bạn.                                                                     

                                                                                         

Xin vui lòng gọi điện thoại hoặc gửi email cho Trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi.

 

Giờ làm việc:

Thứ Hai - Thứ Sáu: 8:00-17:00
Thứ 7:                  8:00-12:00