Dịch vụ

Hiểu chỉnh bảo dưỡng

Các thiết bị thực thi pháp luật nên được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ sau 06 tháng sử dụng. 

HIỆU CHỈNH - BẢO DƯỠNG 

 

 

 Để đảm bảo cho thiết bị của Quý khách hàng hoạt động được xuyên suốt và đạt hiệu quả.

   Công ty Đất Việt cung cấp dịch vụ Hiệu chỉnh và bảo dưỡng định kỳ. Chúng tôi sẽ kiểm tra, căn chỉnh và bảo dưỡng thiết bị của bạn nhằm tránh các sai lệch trong quá trình sử dụng, tăng cường hiệu quả sử dụng thiết bị khi được bảo dưỡng định kỳ đồng thời cũng khắc phục những lỗi cơ bản trong quá trình sử dụng. Với quy trình bảo dưỡng chuyên nghiệp và đội ngũ cán bộ Kỹ thuật giàu kinh nghiệm, chúng tôi đảm bảo thiết bị của bạn hoạt động tốt,liên tục và bền bỉ.

   Vì vậy, khi thiết bị của Quý khách hàng cần bảo dưỡng, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.